Principal

Correu oficial #UJI per a recordar-nos quan cal utilitzar la marca (logosímbol) original de 1991 i quan la nova de 2017. Taula adjunta per a detallar la casuística, que es podria complicar més. El jardín de senderos que se bifurcan.