Principal

Perdre la gràcia

Però existeix la temptació irresistible de descobrir el com, que consisteix a aprendre el secret mitjançant un mètode lineal, pas a pas, o a expressar-lo en paraules. Com és possible que la gent demani que se li expliqui, per exemple, com es balla, en lloc d’observar, simplement, i fer-ho? Per què una instrucció formal per ensenyar una cosa tan natural com nedar? Per què els éssers humans han de llegir llibres per entendre la copulació? Les mitologies de moltes cultures inclouen, en formes variables, el tema de la pèrdua de l’estat de gràcia i la necessitat consegüent de reemplaçar-lo amb la tecnologia.

—Alan Watts, El camí del Tao.