Principal

đź“Ž How I Got Locked Out of the NFC Chip Implant in My Hand

Ara només haig de decidir què emmagatzemar en els aproximadament nou-cents bytes de memòria implantats en la meva mà. Potser hi posaré un GIF o les meves dades de contacte, però una part de mi vol deixar-ho en blanc. Després d’un any de viure amb un implant NFC totalment inútil, em va començar a agradar. Aquest petit bony a la mà esquerra, quasi imperceptible, era un recordatori constant que fins i tot les tecnologies més sofisticades i a prova de ximples no igualen la incompetència humana.