Principal

đź“Ž Availability of cookies during an academic course session affects evaluation of teaching

L'estudiantat va ser assignat aleatòriament a vint grups, deu dels quals tenien accés gratuït a 500 g de galetes de xocolata per cada classe de medicina d’emergència (grup de galetes) i els altres deu no (grup de control). Tots els grups tenien el mateix professorat. El contingut educatiu i els materials eren els mateixos per a tots els grups. En acabar el curs, es va demanar a tot l'estudiantat que contestés un formulari d'avaluació de trenta-vuit preguntes.