Principal

đź“Ž A Russian city is embroiled in protests over Immanuel Kant

Kant va nàixer a Königsberg, Prússia Oriental. Però, des de la Segona Guerra Mundial, aquesta ciutat és un enclavament rus (actualment entre Polònia i Lituània) i es diu Kaliningrad. Ara les autoritats locals volen canviar el nom de l’aeroport i el cèlebre filòsof era l'opció que encapçalava una enquesta en línia. A alguns no els ha paregut bé. “Va escriure llibres incomprensibles que ningú dels que sou ací ha llegit ni llegirà mai”, va proclamar el vicealmirall Igor Mukhametshin en una arenga als seus mariners (YouTube). El clàssic elogi viril de la ignorància. Un grup d'exaltats va embrutar amb pintura la tomba de Kant i un piquet contrari es va organitzar per protegir-la.