Principal

📎 Martin Rees, un “mortista antiquat”

Vicent Partal ens explica que Rees, astrofísic, Astronomer Royal des de 1995, va dir a un grup de defensors de la criònica (preservació d'humans a molt baixa temperatura) ”que preferia acabar en una tomba bonica d’una església rural anglesa abans que en un refrigerador californià. Reivindicació que va tenir una resposta tan agra com xocant de part dels seus intelocutors… «Em van ridiculitzar com un mortista (deathist) realment antiquat».”