Principal

đź“Ž Genetic information as self-fulfilling prophecy

La informació genètica pot exercir un potent efecte placebo… o nocebo. En aquest experiment realitzat a Stanford, s'analitzava l'ADN dels subjectes participants i tot seguit se'ls informava sobre la seva capacitat innata per a fer exercici físic i sobre el seu risc d'obesitat. En l'hora següent, es va comprovar que els afavorits per la loteria del genotip podien córrer més temps que abans o s'atipaven més ràpid, al contrari que els seus companys: independentment que a uns o a altres se'ls hagués dit la veritat o se'ls hagués mentit.

“Els psicòlegs que van dirigir aquest estudi no saben per què van trobar el que van trobar. Tot i que la informació genètica pot canviar el comportament, no pot explicar els canvis fisiològics tan ràpids que hi van veure. L'estrès tampoc ho explica, ja que la percepció d'un genotip protector va generar un augment fisiològic de les hormones que controlen la nostra alimentació. Conclouen que el mecanisme causal, que té efecte instantàniament, és la «mentalitat» [mindset].”