Principal

📎 Tot allò que saben de nosaltres

Xavier Duran, revista Mètode. Una bona introducció en català al tema de les dades massives. El problema no és només tot el que es pot esbrinar i inferir encertadament sobre nosaltres, sinó també l'excés de confiança en l'estadística: menysprear els marges d'error, traslladar acríticament prejudicis i biaixos a algoritmes opacs, etc.

Poden ser eines potents per fer una societat més justa, sempre que estiguem disposats no només a cantar les seves excel·lències sinó també a admetre i contrarestar les seves limitacions.