Principal

đź“Ž Kola Superdeep Borehole

Entre 1970 i 1989, científics soviètics van perforar l'escorça terrestre fins a una profunditat de 12.262 metres. Pel camí, havien fet algunes troballes sorprenents, com ara plàncton fòssil i aigua líquida a més de sis quilòmetres. Però es van haver d'aturar en arribar a una temperatura de 180 °C, molt lluny encara del mantell. L'any 1990, científics alemanys van perforar un pou fins a 9.101 metres i es van trobar una temperatura inusualment alta: 260 °C. (Conclusió: les portes de l'infern eren més prop d'Alemanya que no de Rússia.)