Principal

đź“Ž Re-decentralizing the Web, for good this time

El Web va ser dissenyat originalment com una xarxa descentralitzada, però aviat va començar a patir successives onades centralitzadores: primer va ser la guerra dels navegadors, després la dels cercadors i finalment l'espoli de les nostres dades en les autodenominades xarxes socials. Ara, amb el projecte Solid, Tim Berners-Lee intenta retornar el control —el poder— a l'usuariat. Ruben Verborgh ho explica de manera bastant entenedora.

Els reptes i les solucions no són de naturalesa purament tècnica, sinó que s'integren en un trencaclosques socioeconòmic més gran, al qual tothom està convidat a contribuir.