Principal

Albert Serra (la novel·la, no el cineasta)

Albert Forns: Albert Serra (la novel·la, no el cineasta). Aquest llibre —un encadenament d’acudits generacionals i divagacions culturalistes, més que una novel·la— va tenir bona acollida, tot i que no de part de l’al·ludit Albert Serra: “No té finor ni lucidesa”, en va opinar.