Principal

đź“Ž Code hidden in Stone Age art may be the root of human writing

Entre 2013 i 2014, von Petzinger va visitar cinquanta-dues coves a França, Espanya, Itàlia i Portugal. Els símbols que va trobar van des de punts, línies, triangles, quadrats i zig-zags fins a formes més complexes […] Potser el resultat més sorprenent era el nombre de signes que hi havia: només trenta-dos a tot Europa.

I no es trobaven només a Europa: s'ha constatat en les publicacions científiques sobre el tema que molts d'aquests símbols es repeteixen arreu del món. La hipòtesi és que podrien ser la base dels sistemes d'escriptura posteriors: els quals, evidentment, no devien nàixer del no-res fa cinc-mil anys.