Principal

Per què diuen cooficial com si significara menys que oficial? Perquè, per a aquestes persones, de llengua oficial de debò només pot haver-n'hi una, i ja sabem quina és. Però l'article tres de la Constitució diu que les altres llengües "serán también oficiales". És a dir, igualment oficials.

I per què diuen que «"uno de Palencia" no pot optar a una plaça a València per desconèixer el valencià?» Tot i que, de fet, siguen tantíssims els funcionaris que desconeixen el valencià, i que "un de Palència" també pot aprendre'n. Perquè donen per descomptat que es pot ser mestre o metge sense molestar-se a entendre la llengua dels aborígens.

📎 Casado defensa el castellà com a llengua vehicular en l'Educació i l'Administració