Principal

A room with a view

E. M. Forster, A room with a view. Un grapat de frases boniques, com aquesta:

Que jo sigui aquí és Fat —va persistir George—. Però podeu dir-ne Itàlia si això us fa menys infeliç.

Però m'ha agradat més l'apèndix de 1958: “A view without a room”.