Principal

馃搸 Typora

Editor (i lector) Markdown multiplataforma, amb vista d'esquema i importaci贸 i exportaci贸 integrada via Pandoc. Versions per a macOS, Linux i Windows.