Principal

đź“Ž Cunningham Sanitarium

Els pacients passaven setmanes dins d’una esfera d’acer gegant —de cinc pisos— respirant aire al doble de la pressió atmosfèrica normal. El doctor Cunningham va ser un pioner d’aquesta teràpia —oli de serp— d'oxigen hiperbàric.