Principal

Escriure receptes és fácil, però es difícil entendre’s amb la gent en la resta de les coses.

—Kafka (“Un metge rural”) sobre el requisit lingüístic en atenció primària.