Principal

đź“Ž Why Are so Many Different Drinks Called Horchata?

… el mot horchata [orxata] prové del llatí hordeum (ordi) i hordeata (beguda elaborada amb ordi). Partint d’una funció medicinal a l'antiguitat, la beguda va fer un recorregut enrevessat per Europa i a través de l’Atlàntic fins a Amèrica Llatina. Al llarg d’aquest periple, l’orxata es va convertir en tota una família de begudes elaborades amb diversos cereals, fruits secs i llavors.