Principal

đź“Ž These Are the Meta-Trends Shaping the Future (at Breakneck Speed)

Segons Peter Diamandis, de la Singularity University:

  1. Augment de l'abundĂ ncia global.
  2. Augment de l'abundĂ ncia de capital.
  3. Tothom, i tot, connectats.
  4. Augment de la intel·ligència humana.
  5. Augment de la longevitat humana.

El món és lluny de ser perfecte, això no és difícil de veure. El que és menys evident, però igualment cert, és que vivim un temps increïble.