Principal

Utilitze aquests exemples com a suport de la idea que el que ara anomenem principis Lean-Agile són principis que ja es donen per descomptats en els moviments socials progressistes i que són profundament necessaris per tenir èxit […]

  • Col·laboració sobre jerarquia
  • Orientat al servei
  • Experimental
  • Antiautoritari
  • Lúdic
  • Iteratiu
  • Encoratjador i relacional

📎 Hanna Thomas: Why Don’t We Just Call Agile What It Is: Feminist