Principal

L’estil… és allò que fas malament

Sé que Jerry Garcia ho va dir una vegada, però sé que molta gent ho havia dit abans que ell, que “l’estil és allò que no pots deixar de fer”. L’estil, en diferents sentits, és allò que fas malament. Perquè la tècnica perfecta estaria completament mancada d’estil. Allò que fa que tothom sàpiga que ets tu qui toca és com t’allunyes d’una tècnica perfecta. Així que després d’haver escrit uns pocs milions de paraules, allò que fa que qualsevol agafe una pàgina, la llegisca i diga: “Això ho va escriure Neil”, és l’estil, és allò que no pots deixar de fer.

—Neil Gaiman (via Quote Investigator).