Principal

📎 Artur Aparici: 'El govern valencià vol evitar el diagnòstic del Fòrum de la Nova Ruralitat'

Conscienciació que el despoblament és resultat d'una determinada gestió del territori, i que es pot revertir. Més pla de xoc: transport públic a demanda; serveis bancaris bàsics; marc legislatiu diferenciat; dotació d’habitatge; borses de treball territorialitzades; telecomunicacions ràpides; agricultura i ramaderia de proximitat; diversificació del teixit productiu…