Principal

El darrer somni d’aquesta nit ha estat una ucronia: el PAS de l’#UJI executava un colp poc violent —aprofitant el buit d’un d’aquells dies de fastos acadèmics que tant plauen al PDI—, es constituïa en guàrdia revolucionària i amb caràcter permanent cedia el poder a l’estudiantat.