Principal

đź“Ž Lockdown was the longest period of quiet in recorded human history

El soroll sísmic —les vibracions de la Terra— s’associa generalment als terratrèmols. Però la sismologia també atèn a la interacció entre la terra i l’aigua, fent un seguiment de fenòmens com l'onatge dels oceans i els canvis de pressió atmosfèrica. Els humans som la tercera font de soroll sísmic… De les 268 estacions, 185 —un 69 %— han mostrat reduccions importants del soroll ambient sísmic d’alta freqüència, el còctel de soroll produït per humans i soroll ambient natural que ens envolta… La reducció del soroll humà també ha donat als científics l’oportunitat d’escoltar el funcionament interior de la terra més de prop que mai, sense que els humans l’ofeguéssim. Això pot contribuir al coneixement dels terratrèmols, particularment els petits en centres urbans, sovint emmascarats pel soroll sísmic humà.