Principal

Un llibre pot prendre mil formes i es pot distribuir de moltes maneres. Per exemple, dins d’aquesta imatge.

Una imatge en format PNG que conté un fitxer de text
$ unzip 2021-11-04-unicorns.png
Archive:  2021-11-04-unicorns.png
inflating: unicorns.txt

Com pot ser una imatge al mateix temps un arxiu ZIP? El truc és que el codi que indica que un fitxer és un PNG o JPEG es troba al començament, mentre que el codi que indica que és un ZIP es troba al final. Així que podem incrustar el ZIP a continuació del PNG o JPEG i obtenir una mena de fitxer de doble cara o 2×1.

Més detalls tècnics ací 👉 tweetable-polyglot-png