Principal

📎 The Radio Is a Distraction and Keeps You from Concentrating

La ràdio… ja sé que sóc el seu pare, però no m’agrada. Simplement no m’agrada. És una molèstia. No l’escolte mai. La ràdio és una distracció i t’impedeix concentrar-te. Hi ha massa distraccions en aquesta vida per a un pensament de qualitat; i és la qualitat del pensament, no la quantitat, el que compta.

—Nikola Tesla