Principal

M’assabente que Rafael Llopis va morir la setmana passada. Gràcies a ell —i a les traduccions de Francisco Torres Oliver— vam conèixer les meravelloses al·lucinacions de Lovecraft en aquells llibrets de butxaca d’Alianza Editorial. La seva edició —i l’enciclopèdica introducció— de Los mitos de Cthulhu ens van descobrir un món que va durar més enllà dels límits estrets de l’adolescència.