Principal

đź“Ž Roboticists discover alternative physics

Un programa informàtic analitza les imatges que li proporciona una càmera i busca equacions —amb el mínim nombre de variables— que servisquen per calcular els moviments observats. Les equacions funcionen, però no s’assemblen a les nostres i no és fàcil esbrinar quines variables utilitzen.

“Potser alguns fenòmens ens pareixen misteriosament complexos perquè intentem entendre’ls utilitzant les variables equivocades. En aquests experiments, el nombre de variables era el mateix cada vegada que reiniciàvem la intel·ligència artificial, però les variables eren diferents cada vegada. Així que sí, hi ha maneres alternatives de descriure l’univers i és molt possible que les nostres no siguen perfectes.”