Principal

đź“Ž Virtual Reality is as good as psychedelics at helping people reach transcendence

En les quatre mètriques, Isness-D va provocar respostes indestriables de les associades amb les dosis mitjanes de psicodèlics. En l’escala d’experiència mística, els participants en Isness-D van informar d’una experiència tan intensa com la provocada per 20 mil·ligrams de psilocibina o 200 micrograms d’LSD, i més forta que la induïda per microdosis de qualsevol de les dues substàncies.