Principal

Els ramats dels dinars de Nadal palesen que ningú creix. Mai. Atavismes que afloren de sota els abrics i la cosmètica civilitzatòria. Qui era roí de menut continua sent-ho cinquanta anys després. Els documentals sobre primats em van ensenyar molt més del que podia imaginar.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.