Principal

Últimament he fet bastants proves amb ChatGPT, he llegit sobre el tema i n’hem parlat molt a la feina, fins que hem arribat a plasmar algunes idees en un document adreçat al professorat. Però em fa l’efecte que algunes persones que han opinat sobre aquesta tecnologia han tingut accés a una versió més potent i més fiable que la meua. No el ChatGPT Plus de 20 €/m, sinó un encara millor, potser exclusiu per a iniciats. Només així m’explique les seues aparents exageracions.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.