Principal

ChatGPT — Manuel Castells

L’article de Manuel Castells sobre ChatGPT és una perfecta il·lustració d’on pot arribar avui en dia aquesta eina. Quan algú pensa que el nivell del text generat és bo, sol ser perquè ell mateix no domina el tema.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.