Principal

Dues coses que em feien sentir molta angúnia quan era menut: les misses i el flamenc. Encara procure evitar-les.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.