Principal

Why do Nigerian Scammers Say They are from Nigeria?

Aquest estudi de 2012 de Cormac Herley (Microsoft Research) suggereix que les deficiències argumentals i d’estil del correu brossa podrien ser un avantatge per als estafadors, ja que només picaria la gent més crèdula. És a dir, les víctimes ideals.

Les històries estrambòtiques sobre milionaris de l'Àfrica occidental pareixen més còmiques que altra cosa. La nostra anàlisi suggereix que això és un avantatge per a l'atacant, no un inconvenient. Com que el seu atac té una baixa densitat de víctimes, l'estafador “nigerià” té una necessitat imperiosa de reduir els falsos positius. Mitjançant l'enviament d'un correu electrònic que rebutjarà tothom excepte les persones més crèdules, l'estafador aconsegueix que els objectius més prometedors s'autoseleccionen i inclina al seu favor la balança de vertaders i falsos positius.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.