Principal

A 24 de març, unes persones molt amables m’han portat una cistella de Nadal. És la cosa més coherent que m’ha passat avui a l’#UJI.

Foto d'una cistella de Nadal damunt de la taula del despatx.