Principal

Tota la veritat sobre l’informe de la CIA

Captura de pantalla d’una part d’un script en llenguatge Python.

No cal dir que l’informe de la CIA sobre ‘Unicorns’ és completament fals. Ficció i més ficció: un divertiment inofensiu.

Fa uns quants dies, estava provant un script que resumeix pàgines web mitjançant l’API de ChatGPT. L’havia provat amb notícies d’actualitat i altres pàgines igualment prosaiques. En el navegador, tenia obert l’índex d’Unicorns i se’m va acudir intentar-ho amb l’enllaç d’un dels capítols.

El resultat presentava un aire fred i distant, com si un testimoni imparcial i poc perceptiu explicara els fets desapassionadament. Per alguna raó, em va recordar els cables de Wikileaks i em va fer pensar, exactament, en un informe de la CIA sobre els meus microcontes.

És a dir, amb això ja tenia la idea i només faltava veure com portar-la a terme. Per a començar, vaig programar un script que demanava a ChatGPT un resum de cada un dels seixanta-quatre capítols d’Unicorns. El resultat era bo, però els resums eren massa extensos: tot just la meitat que els originals. Amb un nou script, vaig demanar a ChatGPT que resumira cada resum en una sola frase.

Quina podia ser la conclusió d’un tal informe, si existira? Novament, ho vaig preguntar a ChatGPT:

La llista següent resumeix el contingut d’un conjunt de documents. Redacta un informe molt breu que avalue l’oportunitat de fer públics els documents tenint en compte els possibles riscos per a la seguretat nacional. Imita l’estil d’una agència d’intel·ligència.

Aquesta vegada, la resposta em va sorprendre. És la que podeu veure en la pàgina del fals informe. Jo m’havia imaginat que diria que no hi veia cap problema. I que aleshores m’hauria de concentrar a modificar les instruccions que li donava per encoratjar i alimentar la seua paranoia. Però no va caler. Almenys per a ChapGPT, pareix que la paranoia i les agències d’intel·ligència són alegres companys de viatge.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.