Principal

Aquesta nit sent el soroll del mar a l’orella esquerra. Sense cap closca de caragol ni res.

Imatge generada per DALLE·2 mitjançant el prompt següent: “An oil painting by Magritte of a man with a seashell head”

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.