Principal

Bees can do so much more than you think – from dancing to being little art critics

La capacitat de memorització de les abelles no es limita a les flors. En un exemple, les abelles eren recompensades cada vegada que visitaven un quadre d’un artista “amb premi” (o Monet o Picasso). Quan se’ls presentaven quadres que no havien vist abans, continuaven encertant quin era el pintor que tenia premi, la qual cosa suggereix que poden discriminar estils pictòrics.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.

star repeat message
S’estan carregant les reaccions…