Principal

The Future of Writing Is a Lot Like Hip-Hop

Stephen Marche ha escrit una novel·la utilitzant ChatGPT, Sudowrite i Cohere. Compara el procés al hip-hop: remesclar amb gràcia segments preexistents. Com més conegues el teu material —els estils, la història precedent de la música o de la literatura—, millors seran les teues (re)creacions.

A mi no em sona tan diferent del que han fet fins ara els bons escriptors.

En primer lloc, tenia un pla elaborat per al llibre. En segon lloc, tinc una familiaritat pregona amb la tecnologia i accés a algunes eines que altres no tenien, així que era més conscient de les limitacions i les possibilitats. Finalment, i amb diferència el més important, sé què és escriure bé. Sé qui ha d’imitar Sudowrite (i puc articular per què), i sé com són una frase polida i un paràgraf ben acabat. Necessites més comprensió de l’estil literari, no menys. L’analogia més propera a aquest procés és el hip-hop. Per a fer hip-hop, no cal saber tocar la bateria, però sí que cal poder fer referència a tota la història dels beats i hooks.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.