Principal

What languages dominate the internet?

Si busqueu, podeu trobar centenars d'idiomes en línia, des de l'urdú fins al català. Però alguns idiomes són més difícils de trobar que altres […] Milions de parlants no nadius d'anglès i no angloparlants estan limitats a utilitzar la web en una llengua que no és la seua materna.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.