Principal

An AI capitalism primer

S’ha creat aquesta situació estranya en què els models s’entrenen amb el contingut que tots hem publicat i milloren amb les nostres preguntes i contingut nou, i tot seguit se’ns embolcalla com a producte i se’ns torna a vendre. Sens dubte, hi ha alguna invenció i valor propis en la metodologia d’entrenament i les API que fan que tot funcione, però les dades subjacents de les quals s’aprèn pertanyen a nosaltres, no a ells. No funcionaria, en absolut, sense la nostra feina.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.

star repeat message
S’estan carregant les reaccions…