Principal

The Berkeley Hotel hostage

L’editorial comptava amb el seu nou llibre, però a Douglas Adams li costava posar-s’hi. Així que l’editor es va tancar amb ell en una suite d’hotel fins que el va enllestir.

Douglas gaudia de ser un escriptor famós, però n’odiava el procediment. Implicava escriure. Ell detestava fer-ho. Era una feina dura i solitària.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.