Principal

Feromonas humanas: ¿de verdad existen?

El terme “feromona” es va utilitzar per primera vegada el 1959, però fins al segle XXI no es va poder identificar aquestes substàncies en mamífers. En els humans, s’han buscat en les glàndules sudorípares axil·lars i en l’arèola mamària.

Si identificáramos la feromona de las glándulas areolares, tal vez podríamos usarla para conseguir más fácilmente el milagro de la lactancia materna. Un interesante reto para la ciencia futura.