Principal

Amazon Fresh kills “Just Walk Out” shopping tech —it never really worked

Els supermercats d’Amazon sense caixes ni caixers “Just Walk Out” no funcionaven precisament gràcies a la Intel·ligència Artificial. Mil treballadors revisaven i etiquetaven des de l’Índia les imatges dels productes captades per les càmeres.

Ja comentàvem fa uns anys que no vivim en el futur d’Orwell, sinó en el de Philip K. Dick. Un mon ple d’engany, caos i confusió on juga un paper clau una tecnologia que és alhora sofisticada i tramposa.

L’informe diu que Amazon no va reeixir mai a reduir les revisions humanes i que “la dependència d’humans de suport explica en part per què els clients podien trigar hores a rebre els rebuts”.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.

star repeat message