Principal

Quan Ausiàs Marc va complir tot just sis anyets (en el seu sisè aniversari, tal com diu la placa commemorativa), a Castelló ja sabíem que seria un gran poeta i quan es moriria, pobret.

Placa en una paret d’un carrer. El text diu: “A Ausiàs March (1397-1459), poeta nacional, en el sisè aniversari del seu naixement a Castelló, 3 d’octubre de 19… (els últims dígits de l’any no es llegeixen, però s’entén que és 1997).”
Mapa centrat en les coordenades39.9867128,-0.0365441

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.

star repeat message