Principal

The Three-Body Problem

He llegit en alguna ressenya que el millor episodi de l’adaptació de Netflix d’El problema dels tres cossos és el primer. Casualment —o no— la millor part del llibre són també els primers capítols. Després continua presentant —i desenvolupant— molt bones idees de ciència-ficció, originals i perspicaces, amb una realització novel·lística que a mi em va parèixer tècnicament deficient, tant pel que fa als personatges com pel que fa a la trama.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.

star repeat message
S’estan carregant les reaccions…