Principal

A Grand Unified Theory of the AI Hype Cycle

Un patró que s’ha repetit periòdicament des de 1950. Avanços científico-tècnics prometedors que requereixen potència informàtica extra i condueixen a inflar la bombolla de la IA, fins que aquesta inevitablement es desinfla. Com a resultat, una gran frustració i al mateix temps aplicacions reals, útils, més restringides del que es deia. La IA general continua tan lluny com sempre.

No us puc dir quan s’acabarà la mania actual i esclatarà aquesta bombolla. Si poguera, ho estaríeu llegint en el meu butlletí d'estratègia comercial per 100.000 dòlars mensuals només per a subscriptors i no en un blog públic. El que us puc dir és que els ordinadors no poden pensar, i que els problemes de la instància actual del camp nebulosament definit de la “IA” no es resoldran tots en un període de “cinc a vint anys”.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.

star repeat message
S’estan carregant les reaccions…