Principal

Aumentan las ejecuciones y alcanzan la cifra más alta en casi un decenio

1.153 execucions en 2023, la xifra més alta des de 2015. Però, al mateix temps, el nombre de països que les porten a terme és el més baix que ha registrat mai Amnistia Internacional: només setze a tot el món. Quins són els estats que han executat més persones? Xina, Iran, Aràbia Saudita i a certa distància Somàlia i els Estats Units d’Amèrica. L’augment es deu sobretot a Iran.

A pesar de la actuación de una minoría, continuaron los avances. En la actualidad, 112 países son totalmente abolicionistas y 144 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.

star repeat message
S’estan carregant les reaccions…