Principal

Business owners are buying into a bogus myth about driving

Estudi rere estudi, ciutat rere ciutat arreu del món, els investigadors han descobert que els comerciants exageren la proporció de clients que arriben en cotxe i subestimen els que van a peu, en bicicleta o en transport públic. Aquesta percepció errònia els porta a oposar-se a reformes que limitarien la presència de cotxes i farien els barris més nets, més agradables i menys contaminats.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.

star repeat message
S’estan carregant les reaccions…