Principal

Impugnació de Kavafis

El viatge mai s’acaba, ho hem de saber,
i és el camí el que desgasta,
descantella l’ànima,
esgota els somnis.
Tant que sembla que al final
arribar no importa.

—Albert Garcia Pascual, “Ítaca” (Albes, 2019)

Sé que li va fer il·lusió que li diguera que havia impugnat Kavafis, ni més ni menys. I per això el títol de la meua col·laboració en La tempesta contra les roques, el llibre que li vam dedicar des d’El Pont i que ara podeu baixar gratis en formats digitals o comprar en paper a les llibreries de Castelló.

“Impugnació de Kavafis” és, per tant, una resposta al poema d’Albert. Però igualment reprèn temes (i bromes) d’un parell dels seus Contes inversos amb què va guanyar el premi Josep Pascual Tirado l’any 2005. Crec que a ell li hauria fet gràcia.

Vegeu també, o millor, la “Filagarsa” poètica de Josep Porcar.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.